Mindful

De beoefening van bijzonder oplettend gewaarzijn stamt uit de leer van de Boeddha en is al 2600 jaar oud. De Boeddha doceerde 45 jaar lang zijn ondervinden van het juiste waarnemen, in het Pali. In het Pali (en ook in Aziatische talen zoals Chinees) is het woord mind en heart éénzelfde woord zonder onderscheid.

Mind in die zin zou kunnen worden vertaald als denkgeest én hartgeest, zonder onderscheid; zij vullen elkaar aan en zijn niet afgescheiden.

Mindfulness (de kunst van het herkennen) zoals deze werd gedoceerd door de Boeddha gaat verder dan enkel herkennen in dat het gewaarworden ook ethisch is verantwoord vanuit het hart en verstand samen. Mindfulness is dus heartulness. Mindful is heartful

Mindfulness cultiveren brengt automatisch het voortbrengen van de diepere hartkwaliteiten met zich mee: medevreugde, mededogen, oprechte vriendelijkheid, gelijkmoedigheid (kalme betrokkenheid).

In het Pali bestaat er ook éénzelfde woord voor mededogen als zelfmededogen (compassie en zelfcompassie). Diep onderliggend hieraan is het begrip dat we enkel oprecht mededogen kunnen voelen voor anderen als we ook mededogen naar onszelf kunnen voelen. Beide kunnen gelijktijdig worden beoefend en hiermee stapje voor stapje worden gecultiveerd.

Heartfulness omvat een bijzondere kwaliteit van aandacht die altijd vriendelijk is, standvastig in moed, geduld, openheid en aanvaarding in het moment zelf. 

De Boeddha liet een rijke zeer expliciete gedetailleerde leer achter, die stapsgewijs kan worden beoefend en nog steeds, ook 2600 jaar na dato, zeer actueel en universeel wordt toegepast wereldwijd.

De Boeddha zei: 'Wie in deze wereld het meeste lijdt, is diegene die de meeste verkeerde waarnemingen heeft, en de meeste van onze waarnemingen zijn fout.'

Meditatie op oprechte vriendelijkheid van uit het hart helpt om helder en kalm te leren kijken, waardoor we de manier waarop we waarnemen kunnen verbeteren. 

Absolute aanrader om te lezen en verdiepen: Compassie in je leven.; hulpboek

Meditatie - mindful en compassievol, als vanuit de boeddhistische vipassana-traditie is zeer breed en praktisch voor onze alledag. Het is een kunst. De kunst van het alert pauzeren - onze neuronen rust bieden - is iets wat we kunnen leren door oefening. Mindful mediteren is heel precies. Juist door mentaal iets achterover te leunen en toch alert waar te nemen, groeit onze concentratie en versterken we ons vermogen om te focussen. Terwijl onze concentratie eronder lijdt en onze focus snel wordt afgeleid wanneer we ons te hardvochtig inzetten. De mindful middenweg vinden is onderdeel van het leerproces.

Met ontspannen open aandacht nemen we heel precies waar. Ons perspectief verruimt en verandert zodra we uit eigen hand preciezer gaan zien hoe onze geest werkt. Puur door de kunst van precies waarnemen verandert onze houding naar stress, pijn en ongemak. Het wordt werkbaar in plaats van een blokkade.

Verdriet en vreugde zijn als twee vleugels, niet twee tegengestelden. Vreugde kan bestaan zonder voorwaarden, en doet niets af aan onderliggend verdriet of pijn. Meditatie, heel precies, is werken met alles. En dus ook zo kunnen we bewust met vreugde werken.

Vanuit precies opmerken (in plaats van ongemerkt voorbij laten gaan) kunnen we vreugde en lichtheid dieper cultiveren. JOY is als een sprongetje vanuit het hart. Mindfulness en meditatie gaan hier niet aan voorbij. 

We kunnen heel eenvoudig meditatief oefenen door de dag heen:
(15 seconden) Alert pauzeren wanneer we een blij, speels of licht gevoel ervaren. De blijheid belichamen door precieze waarneming.
Dit heeft als deugdzaam effect dat onze hersenen zich aanpassen, ons zenuwstelsel zich sterkt, en onze stemming lichtvoetiger wordt in plaats van zwaar. Onze gezondheid heeft meetbaar baat bij het cultiveren van kleine momenten van blijheid.

We worden blij van dankbaarheid; van ons bewust herinneren aan wat er al goed is; van het goed denken over anderen en onszelf; en het meest blij worden we van onze eigen vrijgevigheid naar anderen. (Neurowetenschappelijk onderzoek wijst zelfs uit dat we voor vrijgevigheid in aanleg een heus onafhankelijk hersencircuit hebben, 1 van vier onafhankelijke hersencircuits die groot effect op ons welzijn hebben. Overige drie zijn: een circuit voor ons vermogen om positieve gemoedstoestanden in stand te houden; een circuit om te herstellen van negatieve gemoedstoestanden; en een circuit om te focussen / afdwalen te vermijden. Meditatie versterkt ook dit laatste focus & concentratie hersencircuit.

Iedere keer dat we iets herhalen maken onze zenuwen een steviger traject, een groef in onze hersenen. (15 seconden) Pauzeren bij het gevoel van blijdschap heeft al meetbaar effect wanneer we dit gedurende twee weken, zes keer per dag doen. Ook heeft het licht omhoog krullen van onze mondhoeken al een meetbaar effect op ons welzijn - het is een veilig signaal naar onze hersenen om te ontspannen. Onze levenshouding verandert door te oefenen. We ervaren meer blijdschap, speelsheid en lichtheid. Onze hersenen veranderen mee.

Meditatie is zeker niet alleen maar serieus. Het gaat om balans en uiteindelijk om gelukkig in het leven te staan. We kunnen oefenen om een radar te zijn voor  authentieke blijdschap. JOY. Met heel simpele meditatiemomenten. Hoe meer we oefenen, hoe meer het een onderdeel wordt van onze levenshouding.

Mindful oefenen met ons ongemak blijkt een meest vruchtbare bodem te zijn. Wanneer we onszelf toestaan om het leven als een oefening te ervaren is mindful meditatie een hulpmiddel dat niet op het meditatiekussen eindigt. Juist uit onze pijn, onze angst kan veel bruikbare levenswijsheid worden geboren. Ook hier geldt dat we mentaal achteroverleunend alert en precies leren waarnemen. We werken altijd met de authentieke en levensechte ervaring van dit moment.

Gezondheidsvoordelen
meditatie ondersteunt ons brein in vele functies:
1. linker prefrontale cortex voedend (geheugen, besluitvorming, welzijn)
2. dit hersendeel krimpt normaliter met ouder worden, maar meditatie behoudt het (50 jarigen mediteerders hebben zelfde capaciteit als 25 jarige niet-mediterenden).
3. hippocampus (oriëntatie, korte termijngeheugen en samenwerking limbisch systeem)
4. amygdala krimpen: hoe kleiner amygdala hoe minder angst, stress, vecht of vluchtreacties.
5. nervus-vagus stimulatie (grootste parasympatische zenuw naar alle organen).
6. algeheel bewustzijn: nieuwe neurale connecties in het brein worden aangelegd.
7. immuun-systeem ondersteunend.
8. bloeddruk direct verlagend.
9. zenuwstelsel kalmerend.
10. hartcoherentie (HRV) coherent hartritmepatroon.

11. doorbreken van depressieve denkpatronen en tijdig herkennen.
12. focus verhelderen, concentratie verbeteren - ook voor (top)sporters.
13. zelfredzaamheid overal en altijd bij de hand.
14. 'eerst tot 10 tellen' - vriendelijkheid en geduld trainen.
15. compassie, begrip, tolerantie naar jezelf, dieper luisteren.
16. wijzer reactievermogen, niet doorschieten in paniek.
17. verbondenheid vinden via het hart (tegen eenzaamheid), en teamwork.
18. diepere slaap, herstel van slaap-waakritme
19. activeert ons inherent vermogen tot sereniteit/tevredenheid (in de hersenen).
20. stresshantering; gezonde kanalisering van triggers; piekeren afleren.

21. Ken jezelf, je reacties psychisch en lichamelijk. Herkennen, erbij blijven, is de poort tot bevrijding van wrok, jaloezie en alle lastige emoties die we als mens ondergaan.
22. Compassietraining - een vervolg van meditatie gericht op zelfcompassie - verdiept onze innerlijke vrijheid, wijsheid in de omgang met onze pijn en die van anderen.
23. Compassietraining - sterkt ons ook in ons vermogen tot blijdschap, jezelf en de ander blijdschap gunnen en het delen van medevreugde.
24. Compassietraining - een vriendelijke vorm van oordeelvrijheid ontwikkelen zodat we alles gaan zien. Alles mogen zien is diep helend, troostend en koesterend. Ook dit nemen de hersenen plastisch op bij training (opmerkzaamheid met zorgzaamheid), gewoon met simpele dagelijkse oefeningetjes.

ZelfCompassie en Compassie kunnen niet zonder elkaar. In het Tibetaans bestaat er dus ook één woord (tsewa) voor beide. Beoefening van zelfcompassie maakt niet egocentrisch maar is beslist een belangrijke voorwaarde voor een gezonde relatie met onszelf en ook tot anderen. De dalai lama legt expliciet uit: 'Het is een vorm van ernstige verwaarlozing om onszelf van mededogen uit te sluiten.'

ZelfCompassie is een basisvoorwaarde die zich richt op (onze vele manieren van) lijden, en is tegeljkertijd ook een poort naar geluk. Rumi: 'The wound is the place where the light enters you'. De wond is de plaats waar het licht bij jou binnenkomt.

ZelfCompassie bestaat uit mededogen naar pijn & stress; medevreugde naar blijdschap & speelsheid; gelijkmoedigheid ten behoeve van een open, onbevangen, ruimhartig en oordeelvrije geest naar overmatige vereenzelviging; en als vierde component (metta) liefdevolle vriendelijkheid naar dit moment. Zelfcompassie (mededogen naar pijn) is hierin de Koning Van Het Hart.
Zelfcompassie bloesem Tao te Ching
ZelfCompassie is zeker niet voor watjes, het vergt moed. Moed en geduld. Twee wijze componenten in een levenshouding. Zelfcompassie vraagt van ons dat we
met moed en geduld veel meer open aandacht geven aan de realiteit van het menszijn en onze manieren van lijden. Zie ZelfCompassie.nl voor onderzoeksinfo, een self-test, en meditaties.

In het Oosten is de toevoeging ‘zelf’ aan compassie vanzelfsprekend, waar in Westerse talen het woord ‘zelf’ moet worden toegevoegd om op het idee te komen. Het is betreurenswaardig hoezeer we in het westen lijden aan de 'westerse volksziekte van gebrek aan zelfcompassie'. Betreurenswaardig omdat onnodig; er bestaat en bestond al zoveel oude kennis hieromtrent uit duizenden jaren contemplatieve tradities. Gelukkig wordt er dankzij goed onderzoek vanuit de westerse wetenschap steeds meer integratie mogelijk met deze oude kennis en inzichten. Aldus mindfulness & compassie of: heartfulness.

Dankzij de pioniers van Mindfulness en ZelfCompassie hoeven we niet meer onnodig lang door te ploeteren in de ban van onze zeer streng geconditioneerde, medogenloze en veel te hoog ingezette gedrevenheid naar onszelf. We kunnen onszelf oefenen in een compassievolle levenshouding waarin meer lichtheid en mildheid in ons op kan bloeien in alle jaargetijden.

Ik wens je dit toe.

van hart tot hart.

Chantal
Zelfcompassie bloesem Rumi

Collage MFNSSYoga Met TEKST
Mindfulness = the yoga of allowing
Bij IZI zijn alle yogalessen mindfulness.

*Mindfulness is opmerkzaamheid toepassen op dit moment van binnen. Oordeelvrij kijken in eenvoud kun je trainen. Hierbij ontwikkelt zich ons onderscheidingsvermogen ten aanzien van onze binnenwereld. Jezelf kennen is jezelf kunnen zijn. Het is de beste stresshantering en wegwijzer naar authentieke wijsheid in het nu.

*Meditatie is het versoepelen en verruimen van je denkgeest. Dat speelt zich af vanuit jouw lichaam tot in alle aspecten van jouw zijn. De kunst van pauzeren leert je wat jij nodig hebt: wat jij jezelf kunt schenken en ontvangen van binnenuit.

*Heartfulness is het rijpen van het hartbewustzijn. Het bewust richten van luisterende aandacht op het hart brengt onze inherente compassie voort - een on'bedenk'bare intelligentie die bakermat is voor moedig omgaan met verlies, en pijn, maar ook zin geeft aan leven vanuit liefde, vergeving en verzoening. Heartfulness begint bij zelf-compassie. Dan pas kan er evenwicht zijn.

*Yoga is het versoepelen van je lichaam mét de aandacht en intentie van mindfulness, meditatie en heartfulness. Yoga heeft diepe kennis van eigen lichaam, geest en ademen als basisingredient. Yoga is toegepaste meditatie (diepgaande aandacht) in zowel stil zitten, stil liggen, als bewegen.

*Ademen is een geschenk. Bij het leven vanuit onze eigen kern staat de adem altijd centraal. De adem is rijk als voorbeeld, als parate referentie voor wat neutraal hier/nu is; als voorbeeld voor wat onvoorwaardelijk compassievol is naar het lichaam. Namelijk de adem wiegt het lichaam waar/wie je ook bent, wat je ook doet of laat. We kunnen veel stille wijsheid ontlenen aan de voortgang van de adem, alsook kun je leren jouw huidige grens direct af te lezen aan de adem. Dit leer ik je met yoga, jij past het zelf toe.

Mindfulness verantwoorde boeken, sites:
Engelstalig zeer rijk aan lezingen en geleide meditatie hoog kwalitatief.

Noud de Haas:
Zeer heldere mindfulness site, tevens chronische ziekte. Zie ook audio
Frits Koster:
Mindfulness; Compassie, Onderzoek; Inzichtmeditatie; trainingen en retraites inhoudelijk hoog kwalitatief ; Boeken Frits Koster.
Boeken Edel Maex;

Aanrader: neurochirurg James R Doty (Magisch Brein Magisch Hart) origineel Into the Magic Shop. Combineert hersenonderzoek met levensveranderend impact van mediteren, in een ontroerende autobiografie.
James Baraz 'Awakening Joy' (Neurologische verandering via mindfulness specifiek gericht op blij-, speels- en lichtheid.)
Collage Mfnss2 kleinKb balk

Audio oefeningen voor thuis zijn zeer aan te raden. Pak ze af en toe weer op. Lezen inspireert, motiveert, maar vervangt nooit het zelf-doen. Use it to not lose it.

Dagelijkse ‘voeding’ voor lichaam en geest: ik raad aan vaker (dagelijks) te luisteren naar mindfulness begeleiding.

Ik buig voor leraren als Joseph Goldstein, Jack Kornfield en Ayya Medhanandi, die in hun zo subtiel verfijnde perceptie delen in grote bescheidenheid en openheid met humor. Prachtig verrrijkend zijn hun dhamma-talks (mindfulness en heartfulness psychologie) - voor wie zich wil verdiepen in wat Boeddha heel praktisch aanreikte om mee te oefenen qua perceptie, bewustwording en loslaten om er vrijer van te zijn.

Volledig: de satipatthana sutta collection (mindfulness, how to contemplate).

In Nederland vind ik - steeds weer aansluiting bij Frits Koster, die verfijning, grote bescheidenheid en humor belichaamt.

Audio NL Mindfulness:

Geleide meditaties uit de MBSR basistraining en MBCL compassie vervolgtraining door deskundige, betrouwbare en authentieke leraren:
BFCmind.nl  ingesproken door Barbara Doeleman.

Mindfulness Bodyscan 30min; 15min; adempauze; en zitmeditatie ingesproken door Noud de Haas.
Mindfulness Bodyscan ingesproken door Edel Maex.
Mindfulness begeleide Zitmeditatie "    ".
5 Mindfulness bij stress, pijn en ongemak "     " . 
Mindfulness meditatie (elke maand nieuwe meditatie)"  ".

Compassievol leven
Het verdient aanbeveling dat je eerder een mindfulness training hebt voltooid alvorens met compassietraining aan de slag te gaan.

Audio Engels
James R Doty 
'Into the magic shop' met: 1 Relaxing the body; 2 Not entering the mind; 3 Opening the heart; 4 Clarifying your intent.

English
Heart Breath meditation

Contact

Collage Contact klein KbIZI Yogastudio Baarn               
Chanti Nijssen
Leestraat 33
3743 EH  BAARN

IZI houdt Sabbatical 2019
mail:izinijssen@gmail.com


IZI
Yogastudio Baarn
KvKNr. 54533120
BTWNr.014790233B01

Collage Contact Sprong

FacebookTwitterLinkedIn